นโยบายบริษัท

ผู้บริหาร บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานค้านคุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงกำหนดนโยบายบริษัท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ สำนักงานใหญ่ และสาขา 2-7 เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน

 

ด้านคุณภาพ

"คุณภาพมาตรฐาน ตรงเวลา ราคาเป็นธรรม"

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

"นโยบายความปลอดภัยต้องเป็นหลัก ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย"

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
202
people
เดือนนี้
3899
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12300