วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านงานออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้า ที่ได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

พันธกิจ

  1. นำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เข้ามาให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของลูกค้า
  2. มุ่งมั่นพัฒนางานพื้นคลังสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ASTM/ACI
  3. มุ่งเน้นคุณภาพงานติดตั้งโครงเหล็กและหลังคา เพื่อความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับลูกค้า
  4. ให้ความสำคัญในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่ดี ต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชน
  5. พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนและเวลา พร้อมส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนด มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เผื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
  6. มุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง เพื่อลดต้นทุนแก่ลูกด้า

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
5
people
เดือนนี้
3905
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12306