โลจิสติกส์ / คลังสินค้า

โครงการก่อสร้าง PORT 09 WAREHOUSE

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 8 เดือน (9 กรกฏาคม 2564 - 9 มีนาคม 2565)

โครงการไทวัสดุ THE ONE (บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุจำกัด)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 8 เดือน หรือ 240 วัน

โครงการ ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ของ บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จำกัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 240 วัน (4 เมษายน 2564 - 30 พฤจิกายน 2564)

โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า CDC & BDC บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 6 เดือน (26 มีนาคม 2563 - 21 กันยายน 2563)

โครงการก่อสร้างอาคารคลังเช่าศูนย์กระจายสินค้า 24 SHOPPING

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 9 เดือน (7 กรกฎาคม 2563 - 7 มีนาคม 2564)

โครงการก่อสร้างคลังสินค้า EASTERN SEABOARD CENTER EDC (เฟส 14) บริษัท คาทูน นาที จำกัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 7 เดือน (9 สิงหาคม 2562 - 9 มีนาคม 2563)

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
203
people
เดือนนี้
3900
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12301