โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม

โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปไก่สด ลำปาง (บริษัท เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 262 วัน (15 พฤษภาคม 2566 - 31 มกราคม 2567)

โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ASRS NEW LOGISTICS CENTER (NLC PROJECT) บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จํากัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 420 วัน (17 ธันวาคม 2564 - 10 กุมภาพันธ์ 2566)

โครงการ NEW WHISKY FACTORY PB VALLEY บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัด นครราชสีมา

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 180 วัน (1 มีนาคม พ.ศ. 2565 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารและคลังสินค้า บริษัท นิวคอนเซพท์ จำกัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 11 เดือน (10 สิงหาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2563)

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ บริษัท วินแซนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 9.5 เดือน (6 มีนาคม 2563 - 16 ธันวาคม 2563)

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 15 กรกฎาคม 2560 - 14 กรกฎาคม 2561

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
197
people
เดือนนี้
3894
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12295