โรงงานอุตสาหกรรม

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานประกอบรถ เชิงพาณิชย์

ระยะเวลาก่อสร้าง : 06 ตุลาคม 2561 - 17 พฤศจิกายน 2563

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานประกอบรถ เชิงพาณิชย์เฟส 2 และเฟส 3

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 300 วัน (8 พฤศจิกายน 2564 - 8 กันยายน 2565)

โครงการ ก่อสร้างโรงงาน TIAF AIR BAG ของ INDORAMA

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 270 วัน (15 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 พฤจิกายน 2564)

ก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก INDORAMA PETROCHEM LIMITED

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 9 เดือน (1 กันยายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

โครงการ MSSL WH SYSTEM นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด จ.ระยอง

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 180 วัน (22 พฤษภาคม 2561 - 18 พฤศจิกายน 2561)

โครงการก่อสร้าง บริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด จ.สระบุรี

ระยะเวลาก่อสร้าง 15 กันยายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2560

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
201
people
เดือนนี้
3898
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12299