นโยบายคุณภาพ

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของระบบบริหารงานด้านคุณภาพโดยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

 "คุณภาพมาตรฐาน ตรงเวลา ราคาเป็นธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี พัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
203
people
เดือนนี้
3900
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12301