โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่

โครงการก่อสร้าง FACTORY5 (ZN & DIE CASTING) ของ บริษัท โกลบอล -ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 210 วัน (01 เมษายน 2567 - 28 ตุลาคม 2567)

โครงการก่อสร้าง NEW WAREHOUSE STORAGE PT PLANT บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 212 วัน (01 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 สิงหาคม 2567)

โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน INDORAMA DYEING PROJECT AT RATCHABURI

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 01 มกราคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

โครงการงานก่อสร้าง NEW OFFICE (MIP) TOA SAMRONG บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 240 วัน (14 ตุลาคม 2566 - 11 พฤษภาคม 2567)

โครงการก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ สำนักงาน สูง 5 ชั้น (บริษัท ฮะฮง จำกัด)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 314 วัน (22 สิงหาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

โครงการก่อสร้าง TNKM DIAPERS PLANT (บริษัท ธนัทกร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด)

ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 7.5 เดือน (21 กรกฏาคม 2566 - 7 มีนาคม 2567)

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
190
people
เดือนนี้
3887
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12288