รถบด

  • เครื่องจักรและเครื่องมือที่เช่า มีกำหนดใช้งาน 8 ชม. / วัน ( 08.00 - 17.00 น. )
  • เครื่องจักรที่เช่ารวมพนักงานขับรถและไม่รวมพนักงานขับรถ
  • เครื่องจักรสามารถเช่าในราคารวมน้ำมันและไม่รวมน้ำมันได้
  • น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้เช่า
  • ชั่วโมงการทำงานมาตรฐานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 240 ชั่วโมงต่อเดือน
  • ในกรณีที่มีการทำงาน เกินชั่วโมงการทำงานมาตรฐาน จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • การเช่าจะมีการทำสัญญาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Engine by CW | Copyright © 2023 channakorn.com
All Rights Reserved.

person
วันนี้
203
people
เดือนนี้
3900
signal_cellular_alt
ทั้งหมด
12301